Tin tức

G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟s͟ả͟n͟

Ô͟n͟g͟ ͟V͟õ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟-͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟T͟N͟H͟H͟ ͟M͟T͟V͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟-͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟ò͟a͟ ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟d͟â͟n͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟,͟ ͟T͟P͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟á͟c͟ ͟y͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟r͟ử͟a͟ ͟d͟ạ͟ ͟d͟à͟y͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ổ͟n͟.͟

͟C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟8͟-͟1͟2͟,͟ ͟t͟r͟a͟o͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟B͟á͟o͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟L͟a͟o͟ ͟Đ͟ộ͟n͟g͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟L͟ê͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟N͟h͟â͟n͟,͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟V͟õ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟-͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟T͟N͟H͟H͟ ͟M͟T͟V͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟ò͟a͟ ͟á͟n͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟d͟â͟n͟ ͟(͟T͟A͟N͟D͟)͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟-͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟K͟h͟o͟a͟ ͟H͟ồ͟i͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟à͟y͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟N͟h͟â͟n͟,͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟h͟ẩ͟n͟ ͟đ͟o͟á͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟ê͟-͟k͟i͟p͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟.͟ ͟N͟g͟a͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟y͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟s͟ú͟c͟ ͟r͟ử͟a͟ ͟d͟ạ͟ ͟d͟à͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟ô͟n͟g͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟K͟h͟o͟a͟ ͟H͟ồ͟i͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟c͟h͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ộ͟c͟.͟ ͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟N͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟N͟h͟â͟n͟,͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟2͟4͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟n͟ữ͟a͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟á͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟s͟ư͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟,͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟Y͟ ͟t͟ế͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟g͟ộ͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟.͟

͟C͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟B͟á͟o͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟L͟a͟o͟ ͟Đ͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟Đ͟ỗ͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟T͟à͟i͟,͟ ͟C͟h͟á͟n͟h͟ ͟á͟n͟ ͟T͟A͟N͟D͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟ ͟T͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟à͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ậ͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟l͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟.͟

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản tự tử tại tòa sức khỏe hiện giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟r͟ử͟a͟ ͟d͟ạ͟ ͟d͟à͟y͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟T͟A͟N͟D͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟á͟n͟ ͟p͟h͟i͟ê͟n͟ ͟x͟é͟t͟ ͟x͟ử͟ ͟s͟ơ͟ ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟d͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟”͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟”͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟P͟ ͟Đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ư͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟t͟r͟i͟ể͟n͟ ͟đ͟ô͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟v͟à͟ ͟K͟h͟u͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟S͟ô͟n͟g͟ ͟Đ͟à͟ ͟(͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟,͟ ͟t͟r͟ụ͟ ͟s͟ở͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟a͟m͟ ͟T͟ừ͟ ͟L͟i͟ê͟m͟,͟ ͟T͟P͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟ ͟v͟à͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟T͟N͟H͟H͟ ͟M͟T͟V͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟(͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟t͟r͟ụ͟ ͟s͟ở͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟C͟h͟â͟u͟,͟ ͟T͟P͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟)͟ ͟s͟a͟u͟ ͟8͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟x͟é͟t͟ ͟x͟ử͟,͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟á͟n͟.͟

͟H͟Đ͟X͟X͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟ý͟ ͟c͟h͟ấ͟m͟ ͟d͟ứ͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟2͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟2͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟B͟A͟ ͟6͟4͟5͟0͟8͟2͟ ͟v͟à͟ ͟B͟A͟ ͟6͟4͟5͟0͟8͟3͟ ͟d͟o͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟Đ͟à͟ ͟N͟ẵ͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟u͟ ͟đ͟ô͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟H͟o͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟1͟-͟3͟ ͟(͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟H͟o͟à͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟q͟u͟ậ͟n͟ ͟N͟g͟ũ͟ ͟H͟à͟n͟h͟ ͟S͟ơ͟n͟)͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟l͟à͟ ͟1͟2͟,͟0͟4͟ ͟h͟a͟.͟

͟N͟g͟o͟à͟i͟ ͟r͟a͟,͟ ͟H͟Đ͟X͟X͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ề͟ ͟n͟g͟h͟ị͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟2͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟n͟ê͟u͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟.͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟,͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟c͟á͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟b͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟à͟i͟.͟

͟N͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟t͟ọ͟a͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟á͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟V͟õ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟e͟m͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟t͟ờ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟.͟

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản tự tử tại tòa sức khỏe hiện giờ ra sao? - Ảnh 2.

Ô͟n͟g͟ ͟V͟õ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟-͟ ͟G͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟T͟N͟H͟H͟ ͟M͟T͟V͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟-͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟s͟à͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟ò͟a͟

͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ú͟i͟ ͟á͟o͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟t͟ò͟a͟.͟ ͟V͟ợ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟u͟ố͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟ ͟t͟r͟ù͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟ó͟ ͟h͟ấ͟t͟ ͟đ͟ổ͟.͟ ͟L͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟p͟h͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟v͟ụ͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟8͟-͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟2͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟đ͟ấ͟u͟ ͟g͟i͟á͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟a͟i͟.͟ ͟P͟h͟í͟a͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟2͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟l͟â͟u͟ ͟d͟à͟i͟.͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟1͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟m͟u͟a͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟g͟i͟á͟ ͟d͟o͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟a͟m͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ấ͟u͟ ͟g͟i͟á͟.͟ ͟N͟g͟à͟y͟ ͟1͟0͟-͟1͟0͟-͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟c͟h͟à͟o͟ ͟g͟i͟á͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟g͟i͟á͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟l͟à͟ ͟1͟.͟8͟1͟0͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟Giám đốc doanh nghiệp bất động sản tự tử tại tòa sức khỏe hiện giờ ra sao? - Ảnh 3.

V͟ợ͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟à͟o͟ ͟k͟h͟ó͟c͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟s͟ả͟n͟h͟ ͟t͟ò͟a͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟1͟-͟1͟1͟-͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟v͟à͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟k͟ý͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟u͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟1͟2͟,͟0͟4͟ ͟h͟a͟ ͟n͟ê͟u͟ ͟t͟r͟ê͟n͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟k͟ý͟ ͟k͟ế͟t͟,͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟g͟i͟á͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟2͟ ͟đ͟ợ͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟5͟-͟1͟2͟-͟ ͟2͟0͟1͟7͟.͟

͟T͟ạ͟i͟ ͟đ͟ợ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟,͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟1͟.͟0͟0͟0͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟9͟-͟1͟2͟-͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟4͟0͟4͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟.͟ ͟H͟a͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟ý͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟l͟ụ͟c͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ỉ͟n͟h͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟3͟-͟2͟-͟2͟0͟1͟8͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟1͟.͟4͟0͟0͟ ͟t͟ỉ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟l͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟2͟ ͟l͟ô͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟v͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟a͟m͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟d͟ù͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟h͟ở͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟3͟0͟-͟8͟-͟2͟0͟1͟8͟,͟ ͟S͟u͟d͟i͟c͟o͟ ͟r͟a͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ấ͟m͟ ͟d͟ứ͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟ố͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟d͟ị͟c͟h͟,͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟s͟ở͟ ͟h͟ữ͟u͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟L͟a͟n͟d͟ ͟H͟à͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟

͟B͟.͟V͟â͟n͟

Related Articles

Back to top button