Cộng Đồng Mạng

L͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟k͟ẻ͟ ͟c͟ắ͟m͟ ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟”͟v͟é͟n͟ ͟m͟à͟n͟”

D͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟k͟ẻ͟ ͟c͟ắ͟m͟ ͟9͟ ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟á͟o͟ ͟đ͟á͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟.

N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟q͟u͟a͟,͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟r͟ú͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟b͟é͟ ͟Đ͟ỗ͟ ͟N͟.͟A͟.͟ ͟(͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟ở͟ ͟C͟a͟n͟h͟ ͟N͟ậ͟u͟,͟ ͟T͟h͟ạ͟c͟h͟ ͟T͟h͟ấ͟t͟)͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟ắ͟m͟ ͟9 ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟k͟ị͟c͟h͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟ ͟N͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟l͟à͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟9͟2͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟x͟ã͟ ͟T͟h͟ạ͟c͟h͟ ͟H͟ò͟a͟,͟ ͟T͟h͟ạ͟c͟h͟ ͟T͟h͟ấ͟t͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟.͟ ͟Đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟g͟i͟a͟m͟.

͟Q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟4͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟ạ͟ ͟d͟ã͟ ͟m͟a͟n͟ ͟b͟é͟ ͟A͟.͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟x͟ú͟c͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟”͟n͟g͟á͟o͟ ͟đ͟á͟”͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟â͟y͟ ͟á͟n͟.

Lan truyền thông tin kẻ cắm đinh vào đầu bé 3 tuổi bị tâm thần, sự thật đã được vén màn - Ảnh 1.

͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟9͟ ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟é͟ ͟A͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟2͟1͟/͟1͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟D͟â͟n͟ ͟T͟r͟í͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟”͟n͟g͟á͟o͟ ͟đ͟á͟”͟.͟ ͟G͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟b͟ả͟n͟.

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟á͟n͟,͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟s͟ự͟.͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟c͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ừ͟ ͟k͟h͟á͟ ͟l͟â͟u͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟k͟è͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ẹ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟A͟.͟,͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟ở͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c

͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟c͟o͟ ͟c͟h͟ố͟i͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟đ͟ổ͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟é͟ ͟A͟ ͟n͟g͟h͟ị͟c͟h͟ ͟n͟g͟ợ͟m͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ự͟ ͟n͟u͟ố͟t͟ ͟d͟ị͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟b͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟ ͟r͟õ͟ ͟r͟à͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟h͟ắ͟n͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟t͟à͟n͟ ͟á͟c͟.

Lan truyền thông tin kẻ cắm đinh vào đầu bé 3 tuổi bị tâm thần, sự thật đã được vén màn - Ảnh 2.

͟B͟é͟ ͟N͟.͟A͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟k͟ị͟c͟h͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n

͟C͟ù͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟á͟ ͟b͟ó͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟x͟ó͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟x͟é͟t͟,͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟. ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟v͟à͟i͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟N͟.͟T͟.͟L͟.͟ ͟(͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)

͟N͟g͟o͟à͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟i͟ế͟c͟ ͟b͟ẩ͟m͟ ͟s͟i͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟k͟h͟á͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟n͟g͟h͟e͟.͟ ͟H͟u͟y͟ê͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟3͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟m͟ộ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟g͟h͟ề͟ ͟n͟à͟o͟ ͟k͟h͟á͟c͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button