Tin tức

X͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟d͟ọ͟c͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟3

C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟d͟ọ͟c͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟à ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟.

͟T͟r͟a͟o͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟V͟ ͟b͟á͟o͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟p͟h͟o͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟T͟h͟ọ͟,͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟i͟ề͟u͟ ͟(͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟i͟n͟h͟)͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟c͟ơ

͟q͟u͟a͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟n͟g͟ừ͟a ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟3

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟.͟V͟.͟H͟.͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟8͟3͟,͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟h͟ô͟n͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟H͟ò͟a͟,͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Y͟ê͟n ͟T͟h͟ọ͟)͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟t͟h͟a͟n͟ ͟U͟ô͟n͟g͟ ͟B͟í

͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟(͟2͟1͟/͟1͟)͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟N͟.͟V͟.͟H͟.͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟ở͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟t͟h͟a͟n͟ ͟U͟ô͟n͟g͟ ͟B͟í͟,͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟6͟h͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟n͟a͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟H͟. ͟d͟ậ͟y͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟a͟ ͟1͟.͟ ͟Đ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Đ͟ạ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟N͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟,͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n ͟n͟g͟ừ͟a͟ ͟C͟o͟v͟i͟d͟-͟1͟9

͟”͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟y͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟d͟o͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟ử ͟v͟o͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟”͟,͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Y͟ê͟n͟ ͟T͟h͟ọ͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟.

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c ͟x͟i͟n͟ ͟ở͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟i͟ề͟u͟,͟ ͟Q͟u͟ả͟n͟g͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟g͟â͟y͟ ͟x͟ô͟n͟ ͟x͟a͟o͟.

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟v͟ắ͟c͟ ͟x͟i͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y ͟v͟à͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟.

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟á͟c͟ ͟m͟i͟n͟h͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟.

͟T͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟đ͟i͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u

͟T͟h͟e͟o͟ ͟D͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟T͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟ị

Related Articles

Back to top button