Pháp Luật

T͟i͟ế͟p͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟

M͟ộ͟t͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟.͟ ͟Á͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟d͟o͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟c͟á ͟n͟h͟â͟n͟.

͟T͟r͟ư͟a͟ ͟1͟0͟/͟2͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟(͟L͟o͟n͟g͟ ͟A͟n͟)͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟k͟ỹ͟ ͟t͟h͟u͟ậ͟t ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟k͟h͟á͟m͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟t͟ử͟ ͟t͟h͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟â͟m͟ ͟(͟2͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟g͟ụ͟ ͟x͟ã͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟T͟â͟n͟,͟ ͟T͟P͟.͟C͟a͟o ͟L͟ã͟n͟h͟,͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟T͟h͟á͟p͟)

͟N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ q͟u͟á͟n͟ ͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟ ͟A͟n͟ ͟K͟h͟a͟n͟g͟ ͟(͟ấ͟p͟ ͟5͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟Đ͟ô͟n͟g͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟ò͟a͟)͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟.

 Tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm tử vong - Ảnh 1.

N͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟T͟â͟m͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟g͟h͟ế͟ ͟đ͟á͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p

͟”͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟x͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟t͟ụ͟c͟,͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟à͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟i͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟m͟a͟i͟ ͟t͟á͟n͟g͟,͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ụ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟”͟,͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟H͟o͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟.

͟N͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟s͟á͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟C͟h͟ú͟c͟ ͟(͟2͟6͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟C͟a͟o͟ ͟L͟ã͟n͟h͟)͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟v͟ề͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i ͟g͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.

 Tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm tử vong - Ảnh 2.

Ả͟n͟h͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟m͟à͟n͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟f͟a͟c͟e͟b͟o͟o͟k͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟T͟L

͟V͟ụ͟ ͟g͟i͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟4͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟c͟a͟n͟:͟ ͟V͟ì͟ ͟s͟a͟o͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟T͟h͟u͟ậ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟?
͟K͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟8͟h͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟9͟/͟2͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟T͟â͟m͟ ͟v͟à͟ ͟C͟h͟ú͟c͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟c͟ự͟ ͟c͟ã͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟d͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟n ͟n͟g͟ă͟n͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟g͟â͟y͟ ͟ồ͟n͟ ͟à͟o͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟.͟

͟B͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ợ͟t͟,͟ ͟͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟T͟â͟m͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟r͟a͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟l͟a͟n͟g͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟a͟y͟ ͟ộ͟m͟ ͟n͟g͟ự͟c͟ ͟k͟ê͟u͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟ ͟P͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟m͟á͟u͟ ͟c͟h͟ả͟y ͟t͟h͟ấ͟m͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟v͟ạ͟t͟ ͟á͟o͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟T͟â͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟.

͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟t͟a͟x͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟T͟â͟m͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟q͟u͟á͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟m͟á͟u͟.

͟N͟g͟h͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟C͟h͟ú͟c͟ ͟b͟ị͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟à͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟b͟a͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ư͟.

͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟:͟ ͟h͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟d͟a͟n͟v͟i͟e͟t͟.͟v͟n͟/͟t͟i͟e͟p͟-͟v͟i͟e͟n͟-͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟-͟b͟i͟-͟d͟o͟n͟g͟-͟n͟g͟h͟i͟e͟p͟-͟d͟a͟m͟-͟t͟u͟-͟v͟o͟n͟g͟-͟2͟0͟2͟2͟0͟2͟1͟0͟1͟0͟2͟7͟0͟0͟8͟6͟4͟.͟h͟t͟m

Related Articles

Back to top button