Cộng Đồng Mạng

T͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟l͟a͟o͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟a͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟x͟é͟ ͟t͟o͟a͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟k͟í͟n͟h͟ ͟s͟u͟ý͟t͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟

N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟ầ͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟l͟a͟o͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t͟.

͟S͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟6͟h͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟0͟/͟2͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟1͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟g͟i͟á͟o͟.

͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟,͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟l͟a͟o͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ỗ͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟h͟i͟ê͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟x͟é͟ ͟t͟o͟a͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟k͟í͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟g͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟.͟ ͟T͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟.

͟M͟a͟y͟ ͟m͟ắ͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟a͟n͟g͟ ͟t͟ấ͟c͟.͟ ͟T͟ạ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟h͟ư͟ ͟h͟ỏ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟k͟í͟n͟h ͟v͟ỡ͟ ͟n͟á͟t͟ ͟v͟ụ͟n͟.͟ ͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟r͟õ͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟â͟n͟.͟ ͟D͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ó͟t͟ ͟t͟i͟m͟.

͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟l͟a͟o͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟b͟a͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟h͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟x͟é͟ ͟t͟o͟a͟n͟g͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟k͟í͟n͟h͟ ͟s͟u͟ý͟t͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟:͟ ͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Back to top button