Cộng Đồng Mạng

C͟h͟ở͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟g͟á͟i͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ố͟c͟

C͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟m͟ũ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟v͟à͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟đ͟ộ͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟.
͟V͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟1͟4͟h͟1͟0͟’͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟(͟6͟/͟3͟)͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟T͟i͟ê͟n͟ ͟L͟ã͟n͟g͟ ͟(͟H͟ả͟i͟ ͟P͟h͟ò͟n͟g͟)͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟n͟a͟m͟ ͟n͟ữ ͟đ͟è͟o͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟m͟ũ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟đ͟ộ͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟a͟o͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.

͟K͟h͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟r͟ự͟c͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟ẩ͟u͟.͟ ͟V͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟v͟ă͟n͟g͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟l͟á͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟Ở͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟n͟á͟t͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟x͟e͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟ẩ͟u͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟.͟

ɴһᴜ̛̃пɡ һɪ̀пһ ᴀ̉пһ ɡһɪ ʟᴀ̣ɪ тᴀ̣ɪ һɪᴇ̣̂п тгưᴏ̛̀пɡ.

T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

 

Related Articles

Back to top button